Mga Panganib sa kaligtasan ng pagkain at kalupitan sa hayop

Ang nakakagulat na pagtingin sa suplay ng itlog ng Shangri-La Hotel

Ikaw ba ay nagpupunta sa mga pag-aari ng Shangri-La Hotel? Kung oo, maaaring pag-isipan mo itong muli. Isang nakakagulat na bagong video ang lumabas na nagpapakita ng mga panganib sa kaligtasan ng pagkain at sukdulang pagmamalupit sa hayop sa likod ng mga itlog na ginagamit sa mga Shangri-La Hotel.

Sa mga bukid ng mga taga-suplay ng itlog ng mga Shangri-La Hotel, makikita ang mga dumi at basura na nasa mga bar ng kulungan kung saan nangingitlog ang mga inahin, at ang mga dumi ng hayop ay iniimbak ilang pulgada lamang ang layo mula sa mga itlog at mga ibon. Ang mga inahin ay nagsisiksikan buong buhay ng mga ito sa mga maliit at malupit na kulungan. Ang mga ito ay iligal sa dose-dosenang mga bansa sa buong mundo. Ang mga bangkay ng mga patay na inahin ay iniiwan upang mabulok sa tabi ng mga inahin na nangingitlog para sa konsumo ng tao.

Halos bawat nangungunang internasyonal na grupo ng mga otel ay nangako na gagamit ng mga itlog na wala sa kulungan sa buong mundo sa 2025 – kabilang na dito ang Intercontinental Hotel Group, Accor, Marriott, Wyndham, Hilton, Hyatt, Choice, Radisson, Best Western, Kempinski, Louvre Group, Deutsche Hospitality, Mandarin Oriental, Langham Hotels, Minor Group, Miramar Group, Ovolo Hotels at marami pang iba. Subalit hindi ang mga Shangri-La Hotel. Patuloy itong nagbibigay sa mga kustomer ng mga itlog na mula sa madumi, malupit na kulungan sa bukid.

Panahon na para sa mga Shangri-La Hotel na tigilan ang paglalagay sa panganib ng kaligtasan ng mga kustomer, at pagsuporta sa matinding kalupitan sa hayop. Panahon na para makipagsabayan ang mga Shangri-La Hotel sa mga kagrupo nito at mangakong magbabago na magbebenta lamang ng mga itlog na wala sa kulungan sa buong mundo.

Pakiusap lagdaan ang petisyon!

Mga Shangri-La Hotel: Hindi ako mananatili sa alinman sa inyong mga otel, hanggang sabayan ninyo ang iba pang mga nangungunang grupo ng otel at mangangako kayong ititigil niyo ang paggamit ng mga itlog na mula sa madumi, malupit na mga kulungang de baterya. Panahon na para sa mga Shangri-La Hotel na maging 100% na walang kulungan!

  Egg safety - Food safety risks

  Mga Panganib sa Kaligtasan ng Pagkain

  Nalaman ng higit sa isang dosenang siyentipikong pag-aaral na ang mga itlog na nasa kulungan sa bukid ay may mas mataas na antas ng kontaminasyon ng salmonella. Nagsagawa ng pinakamalaking pag-aaral ang European Food Safety Authority sa isyu, na nag-aanalisa ng mga datos mula sa limang libong bukid. Nalaman nito na ang mga itlog na nasa kulungan sa bukid ay may 25 beses na mas maaaring makontamina ng iba’t ibang uri ng salmonella. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

  Napakaraming dahilan kung bakit ang mga inahin sa kulungan ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng pagkain. Batay sa mga pananaliksik ng United States Department of Agriculture ang tensyon sa pananatili ng kulungan ay nagbubunga ng kahinaan ng mga inahin laban sa sakit. Mahirap din linisin at idisimpekta ang mga kulungan, na maaaring magdulot ng “mas malaking bilang ng dumi at basura na kontaminadot. (18, 19, 20, 21, 22, 23)

  Ang Mga Itlog Mula sa Kulungan Ay Isang Kalupitan

  Tulad ng mga aso at pusa, ang mga manok ay mga wais, matalinong indibidwal na nakakaranas ng kaaliwan at sakit. Isang pagkakamali ang pagkulong sa isang hayop at hindi man lang makakilos sa buong buhay nito. (24)

  Ang mga kulungang de baterya ay isang pagmamalupit kaya ito ay ipinagbabawal sa dose-dosenang mga bansa sa buong mundo. Ang bawat kilalang organisasyon sa proteksyon ng mga hayop sa buong mundo ay kinokondena ang mga kulungang de baterya dahil ito ay isang kalupitan at hindi makatarungan. (25, 26, 27)

  Ito ang mga nabanggit ng ilan sa mga organisasyon:

  WAPHindi pinapayagan kahit na ang pinakasimpleng pagkilos tulad ng paghampas ng kanilang mga pakpak o ang pag-upo. Nagmamalasakit ang SPCA sa kapakanan ng milyun-milyong manok.Hong Kong SPCA

  WAP

  Hindi makatarungan ang mga kulungang de baterya; bukod sa puno ito, hindi pa nito pinapayagan ang mga inahin na mamugad at maligo sa alikabok… Kinakailangan ang agarang paggamit ng industriya ng pagkain sa mga itlog na wala sa kulunganTaiwan SPCA

  World Animal Protection

  Ang mga inahin sa kulungan ay mas madaling makaranas ng tensyon at pinsala, at mataas na panganib ng salmonella.World Animal Protection

  Ang mga organisasyong ito ay hindi naiugnay sa website na ito

  Battery Cage Photo 1 - Battery Cages

  Mga Kulungang de Baterya

  Ang mga Shangri-La Hotel ay patuloy na nagbebenta sa mga kustomer ng mga itlog mula sa mga taga-suplay na nakakulong sa malupit at maruming mga kulungang de baterya

  Battery Cage Photo 2 - Dirty

  Madumi

  Sa mga supplier ng itlog sa Shangri-La Hotels, dumudumi ang mga manok sa parehong mga hawlang walang laman kung saan sila nangingitlog

  Battery Cage Photo 3 - Animal Cruelty

  Malupit

  Nakalaan ang buong buhay ng bawat inahin sa napakaliit na kulungan at hindi man lang ito makagalaw

  Mga Download at Dokumentasyon

  Ang Equitas ay isang pandaigdigang organisasyon na hindi pangkalakalan ay nakabase sa United Kingdom na nagtatrabaho para sa proteksyon ng mga mamimili at kapakanan ng mga hayop sa suplay ng pagkain sa buong mundo.

  Ang mga pagsipi sa mga panganib sa kaligtasan ng pagkain at kalupitan ng hayop ng mga cages ng baterya

  1: Van Hoorebeke S, Van Immerseel F, Schulz J, et al. 2010. Determination of the within and between flock prevalence and identification of risk factors for Salmonella infections in laying hen flocks housed in conventional and alternative systems. Preventive Veterinary Medicine 94(1-2):94-100.

  2: Snow LC, Davies RH, Christiansen KH, et al. 2010. Investigation of risk factors for Salmonella on commercial egg-laying farms in Great Britain, 2004-2005. Veterinary Record 166(19):579-86.

  3: 2010. Annual Report on Zoonoses in Denmark 2009. National Food Institute, Technical University of Denmark.

  4: Van Hoorebeke S, Van Immerseel F, De Vylder J et al. 2010. The age of production system and previous Salmonella infections on farm are risk factors for low-level Salmonella infections in laying hen flocks. Poultry Science 89:1315-1319.

  5: Huneau-Salaün A, Chemaly M, Le Bouquin S, et al. 2009. Risk factors for Salmonella enterica subsp. Enteric contamination in 5 French laying hen flocks at the end of the laying period. Preventative Veterinary Medicine 89:51-8.

  6: Green AR, Wesley I, Trampel DW, et al. 2009 Air quality and bird health status in three types of commercial egg layer houses. Journal of Applied Poultry Research 18:605-621.

  7: Schulz J, Luecking G, Dewulf J, Hartung J. 2009. Prevalence of Salmonella in German battery cages and alternative housing systems. 14th International congress of the International Society for Animal Hygiene: Sustainable animal husbandry : prevention is better than cure. pp. 699-702. http://www.safehouse-project.eu/vars/fichiers/pub_defaut/Schulz_Salmonella_ISAH%202009.ppt.

  8: Namata H, Méroc E, Aerts M, et al. 2008. Salmonella in Belgian laying hens: an identification of risk factors. Preventive Veterinary Medicine 83(3-4):323-36.

  9: Mahé A, Bougeard S, Huneau-Salaün A, et al. 2008. Bayesian estimation of flock-level sensitivity of detection of Salmonella spp. Enteritidis and Typhimurium according to the sampling procedure in French laying-hen houses. Preventive Veterinary Medicine 84(1-2):11-26.

  10: Pieskus J, et al. 2008. Salmonella incidence in broiler and laying hens with the different housing systems. Journal of Poultry Science 45:227-231.

  11: European Food Safety Authority. 2007. Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline study on the prevalence of Salmonella in holdings of laying hen flocks of Gallus gallus. The EFSA Journal 97. www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620761896.htm.

  12: Snow LC, Davies RH, Christiansen KH, et al. 2007. Survey of the prevalence of Salmonella species on commercial laying farms in the United Kingdom. The Veterinary Record 161(14):471-6.

  13: Methner U, Diller R, Reiche R, and Böhland K. 2006. [Occurence of salmonellae in laying hens in different housing systems and inferences for control]. Berliner und Münchener tierärztliche Wochenschrift 119(11-12):467-73.

  14: Much P, Österreicher E, Lassnig. H. 2007. Results of the EU-wide Baseline Study on the Prevalence of Salmonella spp. in Holdings of Laying Hens in Austria. Archiv für Lebensmittelhygiene 58:225-229.

  15: Stepien-Pysniak D. 2010. Occurrence of Gram-negative bacteria in hens’ eggs depending on their source and storage conditions. Polish Journal of Veterinary Sciences 13(3):507-13.

  16: Humane Society International, “An HSI Report: Food Safety and Cage Egg Production” (2010). HSI Reports: Farm Animal Protection. 3. http://animalstudiesrepository.org/hsi_reps_fap/3

  17: European Food Safety Authority. 2007. Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline study on the prevalence of Salmonella in holdings of laying hen flocks of Gallus gallus. The EFSA Journal 97. www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620761896.htm

  18: The Danish Veterinary and Food Administration. 2004. The national Salmonella control programme for the production of table eggs and broilers 1996-2002. Fødevare Rapport 6, March.

  19: Davies R and Breslin M. 2003. Observations on Salmonella contamination of commercial laying farms before and after cleaning and disinfection. The Veterinary Record 152(10):283-7.

  20: Methner U, Rabsch W, Reissbrodt R, and Williams PH. 2008. Effect of norepinephrine on colonisation and systemic spread of Salmonella enterica in infected animals: Role of catecholate siderophore precursors and degradation products. International Journal of Medical Microbiology 298(5-6):429-39.

  21: Bailey MT, Karaszewski JW, Lubach GR, Coe CL, and Lyte M. 1999. In vivo adaptation of attenuated Salmonella Typhimurium results in increased growth upon exposure to norepinephrine. Physiology and Behavior 67(3):359-64.

  22: Shini S, Kaiser P, Shini A, and Bryden WL. 2008. Biological response of chickens (Gallus gallus domesticus) induced by corticosterone and a bacterial endotoxin. Comparative Biochemistry and Physiology. Part B. 149(2):324-33.

  23: Rostagno MH. 2009. Can stress in farm animals increase food safety risk? Foodborne Pathogens and Disease 6(7):767-76.

  24: Marino, L. 2017. Thinking chickens: a review of cognition, emotion, and behavior in the domestic chicken. Animal Cognition 20(2): 127–147.

  25: “European_Union_Council_Directive_1999/74/EC.” Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc. Web 03 August 2018, en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Council_Directive_1999/74/EC

  26: “Farm Animal Confinement Bans.” American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Web. 03 August 2018, www.aspca.org/animal-protection/public-policy/farm-animal-confinement-bans

  27: World Organization for Animal Health, “Terrestrial Animal Health Code” (2017). www.rr-africa.oie.int/docspdf/en/Codes/en_csat-vol1.pdf